Vanaf 13 juni 2014 mag er voor 090x-klantenservicenummers geen extra tarief per minuut meer gerekenend worden.

Het nu geldende maximumtarief van € 0,15 per minuut wordt verlaagd naar € 0. Daarnaast geldt straks een maximumtarief per gesprek van € 1. Hierdoor betalen consumenten een vast bedrag voor het hele gesprek of een vergelijkbaar bedrag als voor een gesprek met een vast nummer.

Nu geldt het maximumtarief van € 0,15 per minuut voor het 090x-nummer van uw klantenservice aan consumenten met wie u een doorlopende contractuele en/of financiële relatie hebt. Straks mag u ook geen extra kosten in rekening brengen bij uw klantenservice aan consumenten die een eenmalige aankoop hebben gedaan.

Bron: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/afschaffing-extra-tarief-per-minuut-0900-klantenservicenummers

Vanaf 1 oktober 2013 mag de term 'lokaal tarief' niet meer gebruikt worden i.c.m. servicenummers.

De verschillende operators in Nederland rekenen verschillende tarieven voor lokale gesprekken met onduidelijkheid voor de consument als gevolg. Vanaf dit moment dient het tarief van een servicenummer duidelijk en eenduidig vermeld te worden.

Verschil in kosten voor bellen vanaf mobiel naar vast en naar  088/090x-nummers vervalt.

Vanaf 1 juli 2013, komen de extra kosten voor het bellen vanaf een mobiel naar een 090x-nummers te vervallen. Mobiele operators mogen geen hogere kosten in rekening brengen voor het bellen naar 088 en 090x nummers dan voor het bellen naar geografische nummers (Deze kosten verschilden per mobiele operator en konden oplopen ruim 1,30 per minuut boven op het informatietarief). Voor het bellen vanaf een vaste aansluiting naar een 088 of 090x nummer gelden vanaf vandaag naast het informatietarief de reguliere gesprekskosten.

Een beller naar een 090x nummer betaalt met ingang van vandaag naast het informatietarief (b.v. 25 cent per minuut) een starttarief van 4,5 cent plus de reguliere gesprekskosten.

Wijziging van tariefmelding voor 090x-nummers.

Vanaf vandaag, 1 juli 2013, wordt altijd vermeld dat er, naast het informatietarief, kosten zijn voor het gesprek op zich. Deze kosten bestaan uit een zgn. 'starttik' van 4,5 cent en een tarief per minuut. Dit is sinds 2010 verplicht voor  gesprekken vanaf een mobiel toestel en geldt nu ook voor oproepen vanaf een vast toestel.

Maximum tarieven 0900-nummers in 2014.

Vanaf 13 juni 2014 gaan er nieuwe regels gelden voor het maximum tarief van 0900-nummers. Hanteert u een 0900-nummer voor de klantenservice voor bestaande klanten (waar u een overeenkomst mee hebt), dan mag u vanaf 13 juni 2014 maximaal 1 Euro per gesprek rekenen. Er mogen geen kosten per minuut meer gerekend worden. Er kan gekozen worden voor een gratis nummer of een tarief per gesprek tot maximaal 1 Euro.

Omdat bij alle openbare uitingen (websites, briefpapier, folders etc.) van uw 0900-nummer(s) de correcte tarieven vermeld dienen te worden, is het raadzaam om tijdig de mogelijke impact te inventariseren.

Voor meer gedetailleerde informatie:

 http://www.stratix.nl/academy/publicaties/category/1-download-reports

 http://wetten.overheid.nl/BWBR0016709/geldigheidsdatum_24-05-2013

 http://www.consuwijzer.nl/nieuws/vanaf-1-juli-nieuwe-tarieven-voor-bellen-naar-0900-nummers